Balans-gosudarstvennogomunitsipalnogo-uchrezhdeniya-0503730